Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14
Försvarsdepartementet

Fördjupad översyn av Försvarsmaktens logistikförsörjning i fråga om vidmakthållande och upphandling. Ds 2018:14

9500

95 kr

Lämnar ett ställningstagande till hur ansvarsfördelningen för vidmakthållande, upphandling för vidmakthållande samt upphandling av de varor och tjänster som behövs i förråd, service och verkstäder för Försvarsmaktens förbandsverksamhet bör se ut.I syfte att möjliggöra bedömningen återfinns i Ds:n ett antal deskriptiva delar. Anledningen till detta är att Ds:n, vid sidan av ett ställningstagande, även syftar till att bidra med ett faktaunderlag inför det ställningstagande som regeringen avser att göra i fråga om aktuell ansvarsfördelning.
Teckna stående order på Ds från Försvarsdepartementet!
Produktdetaljer: