Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid, allmänna råd
Skatteverket

Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2005 av aktier i Intrum Justitia AB mot kontantlikvid, allmänna råd

3800

38 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.