Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid, allmänna råd
Skatteverket

Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2004 av aktier i Fabege (f.d. Drott) AB mot kontantlikvid, allmänna råd

2700

27 kr

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: