Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2003 av aktier i Elekta AB mot kontantlikvid, allmänna råd
Riksskatteverket

Fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2003 av aktier i Elekta AB mot kontantlikvid, allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.