Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom Worldwide S.A., år 2001, allmänna råd
Riksskatteverket

Fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Industriförvaltnings AB Kinneviks utdelning av aktier i Transcom Worldwide S.A., år 2001, allmänna råd

3040

30 kr

Riksskatteverkets serie RSV S har upphört och ersatts av två serier: RSV med allmänna råd RSV M med övrig information. Prenumerera på RSV Skatt med samtliga författningar från Riksskatteverket.
Produktdetaljer: