Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter. LVFS 2012:20
Läkemedelsverket

Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter. LVFS 2012:20

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2007:4
Tryckt upplaga: