Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; ändrade föreskrifter
Läkemedelsverket

Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter; ändrade föreskrifter

8500

85 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2007:4
Tryckt upplaga: