Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter
Läkemedelsverket

Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetiska eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter

6000

60 kr (exkl. moms)

Ändring av LVFS 2007:4.
Tryckt upplaga: