Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetika eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter
Läkemedelsverket

Förbud och begränsningar för vissa ämnen att ingå i kosmetika eller hygieniska produkter, ändrade föreskrifter

6600

66 kr

Ändring i LVFS 2007:4.

Produktdetaljer: