Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Prop. 2017/18:288
Justitiedepartementet

Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap. Prop. 2017/18:288

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår skärpta regler för erkännande av utländska barnäktenskap.

En ny huvudregel föreslås om att inga utländska barnäktenskap ska erkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett parternas anknytning hit när äktenskapet ingicks eller deras ålder vid tidpunkten för erkännandeprövningen. Undantag ska aldrig kunna göras om någon av parterna alltjämt är under 18 år.

Barnäktenskap är en skadlig sedvänja som måste motverkas. Den som är under 18 år får inte under några omständigheter ingå äktenskap i Sverige. I många andra länder är det däremot tillåtet med barnäktenskap. Lagförslaget syftar till att säkerställa att alla som befinner sig i Sverige skyddas mot barnäktenskap. Det syftar också till att motverka förekomsten av barnäktenskap här i landet genom att tydligt ange att sådana äktenskap inte accepteras.
Tryckt upplaga: