Förberedelsearbetet inför 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter, föreskrifter
Riksskatteverket

Förberedelsearbetet inför 2005 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter, föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

I kraft 1 juli 2003.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: