Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34

Slutbetänkande från Kommittén för förbättrat skydd för totalförsvarsverksamhet (Fö 2017:02)

22500

225 kr (exkl. moms)

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34

Förbättrat skydd för totalförsvaret. SOU 2019:34

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Försvarsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 383
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:034
 • ISBN/Best.nr: 978-913824946-8
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Den parlamentariska kommittén har haft i uppdrag att bedöma om det finns behov av nya regler om ansvarsfördelningen mellan staten, kommunerna och enskilda när det gäller skyddet för totalförsvarets intressen. Till uppdraget har också hört att överväga möjligheter till statlig förköpsrätt av viss fast egendom samt att bedöma om det behövs åtgärder för att åstadkomma ett ökat skydd för totalförsvaret vid överlåtelse och upplåtelse av viktigare infrastruktur, såsom hamnar, flygplatser, energianläggningar och förmedlingsstationer för telekommunikation. Bland förslagen:
 • eEn ny lag om ett statligt kontrollsystem med möjlighet att villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av viss egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller hamnar, flygplatser och fastigheter i vissa områden som har väsentlig betydelse för det militära försvaret. Vidare får skyddade anläggningar som inrättats särskilt för behov inom civilt försvar, och som ägs av en kommun eller ett landsting, avvecklas, överlåtas eller upplåtas endast efter medgivande från staten.
 • en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
 • ett utökat uppdrag för länsstyrelser att bevaka totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen.

Särskild utredare: Margareta Bergström

Vill du ta del av mer detaljer kring analys och förslag - köp utredningen!
Se längre ned för hänvisning till deltbetänkandet samt de direktiv som utredningen arbetat utifrån.