Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande
Finansdepartementet

Förbättrat klimat för entreprenörskap och innovativt företagande

8000

80 kr (exkl. moms)

I takt med att globalisering och konkurrenstryck tilltar blir det allt viktigare att skapa goda förutsättningar i Sverige för ett företagsklimat som uppmuntrar entreprenörskap och innovationer. I syfte att stärka näringslivsklimatet, främja entreprenörskap och innovationer, underlätta kompetensförsörjningen och förbättra möjligheterna för företagande bör det göras en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.
Tryckt upplaga: