Förbättrat grundskydd för pensionärer. Prop. 2018/19:134
Socialdepartementet

Förbättrat grundskydd för pensionärer. Prop. 2018/19:134

8500

85 kr (exkl. moms)

Förslag om förbättring av grundskyddet för pensionärer. Förslagen förbättrar den ekonomiska standarden för cirka 830 000 pensionärer samtidigt som principen om att det ska löna sig att ha arbetat värnas.

Förslagen innebär bland annat följande:
  • Grundnivån i garantipensionen höjs med 200 kronor per månad för alla med garantipension.
  • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget till pensionärer höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad.
  • En likabehandling av inkomster som härrör från eget arbete vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer införs.
  • Ett fribelopp för arbetsinkomster om 24 000 kronor per år införs i äldreförsörjningsstödet.
Produktdetaljer: