Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolar
Justitiedepartementet

Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolar

8000

80 kr (exkl. moms)

En förhandling i domstol ska kunna genomföras under säkra och ordnade former. I utredningsuppdraget ingår bland annat att överväga om det bör införas ett förbud mot att vid en domstolsförhandling bära kläder eller symboler, med koppling till ett kriminellt nätverk eller någon annan organisation, som kan uppfattas som hotfulla av ttill exempel målsägande eller vittnen.

I uppdraget ingår också att överväga ett förbud mot bildupptagning i och bildöverföring även från andra delar av domstolsbyggnaden än rättssalen. Utredaren ska särskilt uppmärksamma de grundlagsaspekter som ryms i uppdraget.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 8
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Dir. 2015:126
  • ISBN/Best.nr: 68715-126
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Straffrätt & Rättsväsen