Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna
Socialdepartementet

Förbättrad bostadssituation i storstadsregionerna

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska se över och analysera bostadssituationen i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och föreslå hur den kan förbättras. Det övergripande syftet är att få till stånd ett ökat bostadsbyggande och att bidra till socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i storstadsregionerna.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 15
  • Utgiven: 2014
  • Serie: Dir. 2014:026
  • ISBN/Best.nr: 68714-026
  • Ämnen: Arbetsliv, Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor