Förbättrad återbetalning av studieskulder. SOU 2010:54
Utbildningsdepartementet

Förbättrad återbetalning av studieskulder. SOU 2010:54

24000

240 kr (exkl. moms)

Majoriteten av de låntagare som missköter återbetalningen är svenska medborgare som har studerat i Sverige. För att kunna fortsätta tillhandahålla ett generöst studiestöd är det nödvändigt att studielånen betalas tillbaka i större utsträckning än vad som sker i dag.Därför föreslår utredaren att återbetalningsförsäkran, förbättrade adressuppgifter och förlängd preskriptionstid ska öka återbetalningen av studieskulden.
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM.Teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: