Förarutbildning i gymnasieskola, fristående gymnasieskola och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter
Skolverket

Förarutbildning i gymnasieskola, fristående gymnasieskola och inom gymnasial vuxenutbildning, ändrade föreskrifter

22300

223 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2000:142. Föreskrifterna ska tillämpas på kurser som påbörjas efter den 1 juli 2008.

Ingår i häfte SKOLFS 2008:9–24, 118 sidor.Prenumerera på SKOLFS.