Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20.
Finansdepartementet

Föräldraledighet för statsråd? SOU 2016:20.

25400

254 kr (exkl. moms)

Utredningen har haft uppdrag att se över möjligheten för ett statsråd att vara ledig i samband med ett barns födsel eller adoption samt för tid därefter, i syfte att utöva sitt föräldraskap.I betänkandet presenteras tre modeller som kan användas som stöd för hur ett statsråds frånvaro i en eller annan grad för att vara hemma med sitt barn kan se ut. Det är alltid ytterst statsministern som avgör om en sådan frånvaro kan medges och hur den i så fall ska utformas. De tre modeller som tagits fram är följande:
  • Statsministern utser en ersättare enligt den s.k. ersättarlistan.
  • Statsministern utser en eller flera ersättare genom s.k. § 5-förordnande.
  • Statsministern förordnar ett nytt statsråd.
I samtliga fall behåller statsrådets politiska stab som huvudregel sin anställning under statsrådets frånvaro.
Köp utredningen för att ta del av den kompletta analysen och förslagen!Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!