Föräldrabalken. Del I-II
Norstedts Juridik

Föräldrabalken. Del I-II

390000

3,900 kr

En kommentar till föräldrabalken, paragraf för paragraf. I verket redovisas också de allmänna internationella regler som gäller i Sverige och även reglerna för nordiska rättsförhållanden inom bl.a. områdena faderskap, adoption, förmynderskap, vårdnad och umgänge och underhåll. Del I omfattar 1-13 kap. Del II omfattar 14-21 kap. och internationell familjerätt

Två pärmar med lösblad. Uppdateras vanligtvis en gång per år och supplementen sänds då ut automatiskt. Priset varierar beroende på supplementets omfång.
Produktdetaljer: