.
Föräldrabalken
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Föräldrabalken

Gösta Walin, Staffan Vängby, Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg

En kommentar. Stående order.

0
Föräldrabalken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Föräldrabalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.