.
Föräldrabalken
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Föräldrabalken

Gösta Walin, Staffan Vängby, Anna Singer, Maarit Jänterä-Jareborg

En kommentar. Stående order.

610300

6.103 kr (exkl. moms)

Föräldrabalken

Föräldrabalken

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om boken

Föräldrabalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.