Föräldrabalken
Wolters Kluwer

Föräldrabalken

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr

Föräldrabalken kommenteras utförligt paragraf för paragraf av framstående jurister med expertkunskap inom sina områden. Kommentaren redovisar förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Uppdateringar sker för närvarande en gång om året.

Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Digital upplaga: