För Sveriges landsbygder. SOU 2017:1. En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt

För Sveriges landsbygder. SOU 2017:1. En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

Slutbetänkande från Parlamentariska landsbygdskommittéen

22000

220 kr (exkl. moms)

För Sveriges landsbygder. SOU 2017:1. En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

För Sveriges landsbygder. SOU 2017:1. En sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 285
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:001
 • ISBN/Best.nr: 978-913824550-7
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Offentlig rätt
 • Taggar:

Om publikationen

Några av de viktigaste förslagen ur den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande:
 • Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
 • Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
 • Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
 • Fler bostäder genom landsbygdslån.
 • Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
 • En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
 • Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
 • Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.

Med den samlade kraften i de 75 förslag vi lämnar är det möjligt att vända utvecklingen och skapa framtidstro i hela vårt land, säger kommitténs ordförande Johan Persson.
Särskild utredare: Johan Persson

Köp utredningen för att ta del av alla analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!