För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
 • Offentlig rätt
 • Språk
 • Skola och utbildning

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Betänkande från Utredningen om modersmål och studiehandledning och motsvarande skolformer (U 2018:04)

56300

563 kr (exkl. moms)

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Utbildningsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 409
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824918-5
 • Ämnen: Offentlig rätt, Språk, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen föreslår bland annat:
 • att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket bland annat innebär att undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en garanterad undervisningstid,
 • att elever ska ha rätt att delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en huvudman som önskar modersmålsundervisning i språket,
 • en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer,
 • ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.

Särskild utredare: Nihad Bunar
Se längre ned för länk till det direktiv utredningen arbetat utifrån.