För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål
Utbildningsdepartementet

För flerspråkighet, kunskapsutveckling och inkludering. SOU 2019:18. Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål

Betänkande från Utredningen om modersmål och studiehandledning och motsvarande skolformer (U 2018:04)

56300

563 kr (exkl. moms)

Utredningen föreslår bland annat:
  • att modersmålsundervisningen ska regleras i timplanerna, vilket bland annat innebär att undervisningen knyts närmare skolans övriga verksamhet och att ämnet får en garanterad undervisningstid,
  • att elever ska ha rätt att delta i modersmålsundervisning oavsett hur många elever det finns hos en huvudman som önskar modersmålsundervisning i språket,
  • en förstärkt rätt till studiehandledning på modersmålet för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i grundskolan och motsvarande skolformer,
  • ett uppdrag till Skolverket om att samordna och driva utvecklingen av studiehandledning på modersmålet.

Särskild utredare: Nihad Bunar
Se längre ned för länk till det direktiv utredningen arbetat utifrån.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.