För en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4. En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

För en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4. En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

Delbetänkande från Kommissionen för jämlik hälsa

18000

180 kr (exkl. moms)

För en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4. En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

För en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4. En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 174
 • Utgiven: 2017
 • Serie: SOU 2017:004
 • ISBN/Best.nr: 978-913824555-2
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Diskuterar och analyserar såväl styrning som uppföljning av folkhälsopolitiken och lägger fram en rad förslag med syfte att utveckla och förtydliga det folkhälsopolitiska ramverket för en god och jämlik hälsa.

Utredningen menar att det behövs:
 • ökat fokus på jämlikhet och tydligare mål
 • att arbetet organiseras så att det bedrivs brett, löpande, långsiktigt och dynamiskt i förhållande till ettföränderligt samhälle
 • ökat ägarskap från alla berörda aktörer och sektorer. Detta förutsätter i sin tur bättre stöd och samordning
 • en mer utvecklad uppföljning som möjliggör jämförelser över tid och mellan olika samhällsnivåer samten analys av drivkrafter bakom ojämlik hälsa.

Kommissionen har i arbetet med delbetänkandet i huvudsak utgått från de enkätundersökningar som genomförts bland Sveriges samtliga kommuner, landsting, regioner och länsstyrelser samt 40 myndigheter med verksamhet av betydelse för en god och jämlik hälsa. Vidare har resultaten av Kommissionens dialog med centrala aktörer inom folkhälsoområdet utgjort ett viktigt underlag, liksom rapporter och utvärderingar med bäring på frågor om styrning och uppföljning av folkhälsopolitiken.

Ordförande: Olle Lundberg
Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!