För digitalisering i tiden. SOU 2016:89
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89

Slutbetänkande från Digitaliseringskommissionen

29700

297 kr (exkl. moms)

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89

 • Utgivare: Näringsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 252
 • Utgiven: 2016
 • Serie: SOU 2016:089
 • ISBN/Best.nr: 978-913824540-8
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Det gör att arbete för att nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver ske inom varje politiskt sakområde och på varje ansvarsnivå i den offentliga styrkedjan. Mot bakgrund av sitt arbete under åren 2012–2016 lämnar Digitaliseringskommissionen följande rekommendationer:
 • inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering
 • anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
 • stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
 • prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället

Särskild utredare: Jan Gulliksen

Köp slutbetänkandet och ta del av alla förslag!

Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!