För digitalisering i tiden. SOU 2016:89
Näringsdepartementet

För digitalisering i tiden. SOU 2016:89

29700

297 kr (exkl. moms)

Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och verksamheter. Det gör att arbete för att nå det it-politiska målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver ske inom varje politiskt sakområde och på varje ansvarsnivå i den offentliga styrkedjan. Mot bakgrund av sitt arbete under åren 2012–2016 lämnar Digitaliseringskommissionen följande rekommendationer:
  • inrätta en ny myndighet med ansvar för att främja digitalisering
  • anta en strategi som ger riktning och kraft åt digitaliseringsarbetet
  • stärk ledarskapet så att digitaliseringens möjligheter används
  • prioritera att bygga kompetens för att säkerställa välfärd och tillväxt i det digitala samhället
Särskild utredare: Jan Gulliksen
Köp slutbetänkandet och ta del av alla förslag! Teckna stående order på SOU från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: