För att brott inte ska löna sig. SOU 2015:67
Justitiedepartementet

För att brott inte ska löna sig. SOU 2015:67

28000

280 kr (exkl. moms)

Att ingen ska gå vinnande från sitt brottsliga handlande är en utgångspunkt som är på samma gång självklar som förpliktande. För att åstadkomma detta förfogar myndigheterna över flera olika verktyg. Ett av de främsta är förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet.Det är bl.a. kring detta som utredarens tvådelade uppdrag kretsar, där de båda delarna utgörs av en utvärdering av tillämpningen av förverkandeformen utvidgat förverkande och ett genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/42/EU om frysning och förverkande av hjälpmedel vid och vinning av brott i Europeiska unionen
Särskild utredare: Patrik ÖrnsvedTeckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: