För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa
Socialdepartementet

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

Slutbetänkande från utredningen Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)

22000

220 kr (exkl. moms)

Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

Förslagen ska utnyttja resurserna bättre och ge bättre kvalitet. Utredningen föreslår dels insatser för en väl fungerande styrning och uppföljning av insatser inom området, dels åtgärder av mer specifik karaktär, bland annat kring forskningsförsörjning och internationellt arbete.

Särsklid utredare: Kerstin Evelius
För information om de direktiv som utredningen arbetat utifrån, se längre ned.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 358
  • Utgiven: 2019
  • Serie: SOU 2018:090
  • ISBN/Best.nr: 978-913824888-1
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor, Utbildning & Forskning