.
För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt
 • Skola och utbildning

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

Slutbetänkande från utredningen Nationell samordnare inom området psykisk hälsa (S 2015:09)

22000

220 kr (exkl. moms)

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

För att börja med något nytt måste man sluta med något gammalt. SOU 2018:90. Förslag för en långsiktigt hållbar styrning inom området psykisk hälsa

 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 358
 • Utgiven: 2019
 • ISBN/Best.nr: 978-913824888-1
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen presenterar en bedömning av vilka steg som krävs för att kunna åstadkomma ett långsiktigt och hållbart arbete för en god och jämlik psykisk hälsa. Utredningen diskuterar dels vilken inriktning arbetet bör ha, dels vilka åtgärder som krävs för att uppnå en långsiktig utveckling med gemensamt ansvar i ordinarie strukturer för arbetet med frågor kring psykisk hälsa.

Förslagen ska utnyttja resurserna bättre och ge bättre kvalitet. Utredningen föreslår dels insatser för en väl fungerande styrning och uppföljning av insatser inom området, dels åtgärder av mer specifik karaktär, bland annat kring forskningsförsörjning och internationellt arbete.

Särsklid utredare: Kerstin Evelius
För information om de direktiv som utredningen arbetat utifrån, se längre ned.