Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige
Statistiska centralbyrån/SCB

Folkvaldas villkor i kommunfullmäktige

9600

96 kr

Det är de unga som hoppar av kommunpolitiken!Innehåller analyser av folkvaldas sociala representativitet, förtroendeuppdragens fördelning, avhopp under mandatperiod samt folkvaldas upplevelse av tiden i kommunfullmäktige.Visar bl.a. att kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade.
Produktdetaljer: