.
Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer

Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer

Ove Bring, Anna Körlof Askholt
67200

672 kr (exkl. moms)

Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer

Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Om folkrätten, krigets lagar samt totalförsvarets uppgifter. Folkrätten tillämpas i krig, vid kriser och i fredsbevarande operationer. Här redogörs för den svenska organisationen samt för begrepp som kombattanter, neutraliserade områden och fredsbevarande operationer. Totalförsvarbegreppet har successivt, efter det "Kalla krigets" slut förlorat sin relevans och därför har denna utgåvas titel ändrats till "Folkrätt i krig, kris och fredsoperationer", som mer anger bokens innehåll än dess adressat.Folkrätten täcker framför allt regleringar för fredstid. Denna bok är anpassad efter totalförsvarets behov men kan vara av intresse för alla som önskar stifta bekantskap med folkrättens regler för väpnade konflikter. Boken är anpassad till såväl totalförsvarets behov som till juridikstudier och folkbildning.