.
Följdändringar till ny förvaltningslag. Ds 2017:42
  • Offentlig rätt

Följdändringar till ny förvaltningslag. Ds 2017:42

9500

95 kr (exkl. moms)

Följdändringar till ny förvaltningslag. Ds 2017:42

Följdändringar till ny förvaltningslag. Ds 2017:42

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 523
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824671-9
  • Ämnen: Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Förslag till följdändringar i befintliga lagar och förordningar som krävs med anledning av förslaget till en ny förvaltningslag.

I den nya förvaltningslagen finns bestämmelser som helt eller delvis motsvarar bestämmelserna i den gällande förvaltningslagen. Flera föreslagna bestämmelser innehåller vissa materiella ändringar. Till exempel utvidgas tillämpningsområdet för flera av förfarandereglerna, såsom bestämmelserna om muntlig handläggning, om parters rätt att få del av uppgifter och om motivering av beslut, genom att den nuvarande begränsningen till myndighetsutövning tas bort.

I syfte att ytterligare stärka enskildas rättssäkerhet moderniseras reglerna i den nya förvaltningslagen där förfarandet hos förvaltningsmyndigheterna regleras mer heltäckande än i dag och vissa allmänna förvaltningsrättsliga principer som utvecklats i praxis slås fast i nya bestämmelser.
Teckna stående order på Ds från Justitiedepartementet!