.
Fokus premiepension. SOU 2016:61.
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Ekonomi
  • Socialrätt

Fokus premiepension. SOU 2016:61.

Betänkande från 2016 års premiepensionsutredning

29700

297 kr (exkl. moms)

Fokus premiepension. SOU 2016:61.

Fokus premiepension. SOU 2016:61.

  • Utgivare: Finansdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 280
  • Utgiven: 2016
  • ISBN/Best.nr: 978-913824498-2
  • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att eventuella förändringar av premiepensionssystemet bidrar till att fler sparare får en långsiktigt bra avkastning på sitt premiepensionskapital till rimlig risk och kostnad, vilket utredningen har tolkat på det sättet att de förslag utredningen lämnar ska öka sannolikheten för att fler pensionssparare får ett bättre premiepensionsutfall. Utredningens huvudförslag är dels att de nuvarande valrutinerna ska ändras för såväl nya pensionssparare som för befintliga pensionssparare, dels att myndighetsinformationen ska bli tydligare.

Enligt utredningens mening kan förslagen sägas handla om att fullfölja ett skifte i fokus från ett fokus på val av fonder på fondtorget (förvaltningsmodellen Egen portfölj) till ett fokus på att premiepensionssystemet under sparandetiden erbjuder tre olika förvaltningsmodeller (Egen Portfölj, Färdiga riskportföljer och Förvalsalternativet) och på det grundläggande valet mellan dessa förvaltningsmodeller, där Förvalsalternativet utgör det alternativ som försäkringsgivaren (staten) erbjuder för i första hand de pensionssparare som inte vill eller upplever att de inte själva kan sätta samman och löpande förvalta en Egen portfölj.

Utredningens förslag grundas på bedömningen att det finns fog för att anta att lågt engagemang och låg kunskap minskar sannolikheten för ett bra premiepensionsutfall, och att lösningen på detta grundläggande problem inte ligger i att försöka höja engagemanget och kunskapen utan att lösningen i stället i första hand ligger i att anpassa systemet efter pensionsspararnas engagemang och kunskap.

Särskild utredare: Patric Thomsson.
Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!