Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2011

25400

254 kr (exkl. moms)

Fokus är en halvårsvis återkommande publikation som utkommit sedan 2004. I detta nummer belyses om eftergymnasiala studier utomlands ger en högre inkomst i framtiden och om feriearbete under studietiden har någon positiv påverkan på det framtida arbetsmarknadsutfallet. De långsiktiga effekterna av en initial arbetslöshet efter gymnasiet analyseras även liksom företeelsen snabbväxande företag och då i synnerhet så kallade gaseller.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.