Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad våren 2008

24000

240 kr (exkl. moms)

Fokus är en halvårsvis återkommande publikation som utkommit sedan 2004. Denna rapport, den nionde i ordningen, innehåller en beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknadsområdet under det första halvåret 2008. Fem olika artiklar kommenterar och analyserar därefter vad som händer inom några specifika områden.

Dessa områden är:- Aktiebolagens gemensamma styrelsemedlemmar - en del av det sociala kapitalet.- Förändrat flyttmönster från Polen.- Taxinäringen i tiden.- Köner och bärkraft.- Lönefördelningen 1997-2006, analys av polarisering och ojämnhet.

Leveranstid ca en vecka. Abonnera på skriftserien
Produktdetaljer: