Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2013

25700

257 kr (exkl. moms)

Finns det skillnader i orsakerna till varför manliga respektive kvinnliga vd:ar avgår? Det är en fråga som den första artikeln i denna upplaga av Fokus på näringsliv och arbetsmarknad besvarar.I de två följande artiklarna studeras globaliseringen av den svenska ekonomin utifrån olika perspektiv. I den ena artikeln analyseras det svenska ulandsberoendet med hjälp av data från input- och output-tabeller och i den andra artikeln studeras hur ingående och utgående direktinvesteringar för Sverige har förändrats sedan slutet av 90-talet och orsakerna till detta.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.
Produktdetaljer: