Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2007
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2007

24000

240 kr

Denna rapport innehåller inledningsvis en översiktligt beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknadsområdet under det andra halvåret 2007. Huvudelen av publikationen upptas av tre olika artiklar av kommenterande eller analyserande karaktär:

* Sysselsättnings- och produktionsförändringar i industrin. Resultat från kvartalsdata 1993- 2007* Lönespridningens utveckling 1997- 2006* Sociala grupperingar för nationellt och internationellt bruk Se även tidigare rapport: Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:1

Produktdetaljer: