Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2012

25700

257 kr (exkl. moms)

Operativa företagsledare i fokusBelyser entreprenörskap ur två perspektiv med utgångspunkt från data i SCB:s världsunika entrprenörskapsdatabas:
  • Hur könsfördelningen och andra aspekter på styrelsers sammansättning (särskilt om det finns styrelsemedlemmar med andra styrelseuppdrag) påverkar företagens produktivitet.
  • Vilken effekt företagsledares etniska härkomst har på tillväxten i ett företag.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.
Produktdetaljer: