Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2008
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2008

24000

240 kr (exkl. moms)

Fokus är en halvårsvis återkommande publikation som utkommit sedan 2004. Denna rapport, den tionde i ordningen, innehåller en beskrivning av utvecklingen på arbetsmarknadsområdet under det andra halvåret 2008.

Huvuddelen av publikationen upptas av två olika artiklar av kommenterande eller analyserande karaktär

  • Sjukskrivningar - delvis ett släktfenomen?
  • Gemensamma styrelsemedlemmar ett framgångskoncept? En analys av företagens produktivitets- och sysselsättningsutveckling.
Leveranstid ca 1 vecka.Du kan även abonnera på skriftserien.