Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2005
Statistiska centralbyrån/SCB

Fokus på näringsliv och arbetsmarknad hösten 2005

23000

230 kr

Beskriver utvecklingen under det andra halvåret 2005 av sysselsättning, arbetslöshet, rörlighet på arbetsmarknaden, lediga jobb, lönesummor och löneökningstakt.

Innehåller följande artiklar:– Överensstämmelse mellan utbildning och yrkets kvalifikationskrav av Karin Björklind, Claes-Håkan Gustafson och Ann-Charlotte Larsson– Allt fler 65+ i arbete av Staffan Brantingson, Margareta Carlsson, Peter Gidlund och Jenny Karlsson– Förändringar i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken av Sara Ekmark och Marita Rydstedt– Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor av Clara Ferdman och Sofia Nilsson– Lokala arbetsmarknader – egenskaper, struktur och utveckling av Gunnar Hedin och Björn Tegsjö.

Serien har bytt namn från »Fokus på arbetsmarknad och utbildning» till »Fokus på näringsliv och arbetsmarknad».Leveranstid ca en vecka. Abonnera på skriftserien
Produktdetaljer: