FN-stadgan och världspolitiken
Norstedts Juridik

FN-stadgan och världspolitiken

68000

680 kr

Mot bakgrund av FN-stadgans mellanstatliga spelregler behandlas konkreta fall från den aktuella världspolitiken, t.ex. frågan om rätten till väpnat självförsvar mot internationell terrorism. Här finns kapitel om FN-stadgans principer, som vålds- och aggressionsförbudet, non-interventionsprincipen, självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt. Tar också upp hur principerna efterlevs, bl.a. genom säkerhetsrådets roll som sanktionsorgan, liksom genom den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 334
  • Utgiven: 2002
  • ISBN: 978-913920308-7