.
Flygpassagerares rättigheter
  • Ersättningsrätt

Flygpassagerares rättigheter

Anders Eriksson
Produkt-id: 6747311341734
ID: P000000740

667 kr (exkl. moms)

Flygpassagerares rättigheter

Flygpassagerares rättigheter

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 274
  • Utgiven: 2014
  • ISBN: 9789176105221
  • Ämnen: Ersättningsrätt
  • Taggar:
  • Författare: Anders Eriksson

Om boken

Den som varit flygresenär har kanske erfarenhet av att flygresan ställts in eller försenats eller av att bli nekad att få stiga ombord på flygplanet. Kanske har också det incheckade bagaget kommit bort, skadats eller försenats. Flygresenären kan också ha fått felaktiga biljetter eller fel information om flygtider. Det kan kanske hända att en måltid som ska ingå i priset för biljetten uteblir. Det förekommer också att passagerare skadas eller omkommer i samband med en flygning. Den här boken handlar om sådana eller andra typer av avtalsbrott och skador som kan drabba flygpassagerare. I boken beskrivs vilka rättigheter passagerarna har i sådana situationer. Bl.a. behandlas passagerarnas rätt till ersättning för skador som drabbar dem och deras rätt till ekonomisk kompensation i övrigt vid avtalsbrott av dessa olika slag. En redogörelse lämnas också rörande vilka krav på service och assistans som passagerarna kan ställa på flygbolagen i samband med förseningar och inställda flygningar. Också researrangörers och resebyråers ansvar berörs. I boken redovisas de olika regelsystem som gäller, bl.a. EU-förordningar, paketreselagen, den s.k. Montrealkonventionen och den s.k. Warszawakonventionen. Boken vänder sig i första hand till läsare som kanske inte normalt arbetar med frågor om flygpassagerares rättigheter. Men den passar också för flygbolags och researrangörers reklamationshandläggare, konsumentvägledare och andra som ger råd åt konsumenter. Också jurister och andra som har att i domstolar, nämnder, myndigheter och organisationer ta ställning i frågor som rör flygpassagerares rättigheter eller som för flygpassagerares eller näringsidkares talan i tvister på detta område kan ha nytta av boken. Även den som då och då är flygresenär kan ha glädje av att ta del av bokens innehåll. Anders Eriksson, som är jurist och civilekonom, har arbetat med dessa frågor bl.a. under sin tid som rättschef i Justitiedepartementet och som avdelningsordförande i Allmänna reklamationsnämnden. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789176105221.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000000740", "primary"=>"true", "verkid"=>"EFE1B55CA58D32E28525844E0032A2E41", "subject_areas"=>["Ersättningsrätt"], "subjects"=>["Ersättningsrätt"], "datechanged"=>"2024-03-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0387", "id"=>"15EBDA62C9E2D412C12575830049EA6E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Eriksson"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "notification_no"=>"21", "stock"=>"24", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"1", "priceresellers"=>"477", "size"=>"274", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-01-10", "publicerat_timestamp"=>1389312000}