.
Flygpassagerares rättigheter
  • Ersättningsrätt

Flygpassagerares rättigheter

Anders Eriksson
Produkt-id: 6683933278374
ID: P000044557
Flygpassagerares rättigheter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/produkt-bild-saknas.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000044557", "primary"=>"false", "verkid"=>"EFE1B55CA58D32E28525844E0032A2E41", "subject_areas"=>["Ersättningsrätt"], "subjects"=>["Ersättningsrätt"], "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0387", "id"=>"15EBDA62C9E2D412C12575830049EA6E", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Eriksson"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Detta är den digitala versionen av den tryckta bok som gavs ut 2014.
\n

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"KG", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2014", "publicerat_datum"=>"2014-01-10", "publicerat_timestamp"=>1389312000}