Flodvågskatastrofen i Asien 2004
Socialstyrelsen

Flodvågskatastrofen i Asien 2004

12500

125 kr (exkl. moms)

Rapporten har studerat omhändertagandet av de överlevande och skadade under transporten från Thailand och i det tidiga skedet av återkomsten till Sverige. De psykologiska och psykiska efterverkningarna presenteras i form av en enkätundersökning som gjordes ett år efter katastrofen.

Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter