Flexibel rehabilitering. SOU 2018:21
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälso & sjukvard
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Flexibel rehabilitering. SOU 2018:21

Betänkande från Flexjobbutredningen

18000

180 kr (exkl. moms)

Flexibel rehabilitering. SOU 2018:21

Flexibel rehabilitering. SOU 2018:21

 • Utgivare: Arbetsmarknadsdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 139
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:021
 • ISBN/Best.nr: 978-913824775-4
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Har studerat om det finns skäl att se över om personer som har en nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom behöver flexiblare insatser (exempelvis flexjobb) för att förbättra möjligheterna att komma i arbete eller behålla ett arbete. Utredningen kartlägger och analyserar målgruppens förutsättningar på arbetsmarknaden, särskilt de ungas. Vidare kartläggs och analyseras hur incitamentsstrukturerna och andra insatser för att ta eller behålla ett arbete fungerar för målgruppen.

Utredningens förslag:
 • Förtydliga information om anpassningar om syfte och mål med insatsens lönebidrag.
 • Informationsspridning om funktionsnedsättningar i förhållande till arbetslivets krav och villkor.
 • Prioritera insatser till personer med funktionsnedsättning.

Utredningen föreslår inga förändringar avseende vilka som kan beviljas lönebidrag.

Särskild utredare: Lena Liljebäck
Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!