Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial
Skolverket

Flerspråkighet i förskolan - ett referens- och metodmaterial

10000

100 kr (exkl. moms)

Tips och idéer förankrade i teori om hur förskolan kan möta två- och flerspråkiga barn.

Många barn i Sverige växer upp i flerspråkiga familjer. Hur vi möter dem i förskolan har en avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. Vi kan påverka vilka språkliga kompetenser de kommer att uppnå i sina olika språk och stimulera deras kunskapsutveckling. Språk och identitet hänger oupplösligt samman liksom språk och lärande. Alla barn har dessutom glädje av att möta olika språk och få inblick i olika kulturer. Detta metod- och referensmaterial har tagits fram till stöd för dig som möter två- och flerspråkiga barn i förskolan. Vad kan man göra och vilka resurser kan knytas till förskolan för att ge alla språk näring att växa. Ambitionen är att materialet ska kunna användas på förskolan oavsett om man har många flerspråkiga barn eller bara någon enda, oavsett om man har tillgång till flerspråkig personal eller inte. Alla avsnitt i boken ger praktiska exempel som diskuteras och som förankras i olika teorier. Materialet har tagits fram av Språkforskningsinstitutet i Stockholm på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Arbetet har skett inom ramen för ett statsbidrag till utveckling av flerspråkiga resurser i förskolan. Författare är Karin Wallin och Susanne Benckert på uppdrag av Språkforskningsinstitutet i Stockholm samt Pia Håland, skolledare i Malmö. Monica Axelsson, forskningsledare vid Språkforskningsinstitutet har granskat och stöttat författarna.

Produktdetaljer:
  • Utgivare: Skolverket
  • Omfång: 192
  • Utgiven: 2008
  • ISBN: U08206