Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54
Utbildningsdepartementet

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasiet SOU 2017:54

55000

550 kr

Har haft i uppdrag att analysera och exemplifiera, utifrån forskning och beprövad erfarenhet, hur undervisningen i grundskolan kan organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare år.I denna del ingick att analysera om dagens reglering är tillräcklig för att tillgodose målgruppens behov av undervisning och främja integration på bästa sätt samt att föreslå hur målgruppen med kostnadseffektiva lösningar kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Man har även utrett hur elever som har en god skolunderbyggnad men som är nybörjare i svenska kan ges bättre förutsättningar att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Hur den individuella kunskapsutvecklingen kan synliggöras när kunskapsnivån ännu inte motsvarar ett godkänt betyg ingick också i uppdraget. Särskild utredare: Ebba ÖstlinFör kompletta analyser och förslag - köp ditt eget exemplar av utredningen!
För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: