Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Prop. 2017/18:194
Utbildningsdepartementet

Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Prop. 2017/18:194

14400

144 kr (exkl. moms)

Propositionen innehåller förslag för att nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska få en individuell studieplan upprättad. Detta ska göras senast två månader efter mottagandet. Dessa elever ska även kunna ges undervisning enligt en anpassad timplan. I en sådan prioriteras vissa ämnen och därmed utökas undervisningstiden i dessa ämnen. De ska också få studiehandledning på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Det sistnämnda gäller även nyanlända som tas emot inom skolväsendet på högstadiet i grundsärskolan.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 123
  • Utgiven: 2018
  • Serie: Prop. 2017/18:194
  • ISBN/Best.nr: PROP1718194
  • Ämnen: Sociala frågor, Språk, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning