.
Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Skola och utbildning

Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion

Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt med tio ledande produktionsföretag

26500

265 kr (exkl. moms)

Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion

Flaggskeppsfabriken - Styrkor i svensk produktion

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Vinnova
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 156
 • Utgiven: 2016
 • ISBN/Best.nr: 978-918753751-6
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Skola och utbildning
 • Taggar:

Om publikationen

Ofta framhålls i debatten svårigheterna med att bedriva tillverkande produktion i högkostnadslandet Sverige. Men trots det finns ett antal produktionsföretag, som under många decennier bedrivit framgångsrik tillverkning i svenska fabriker i hård global konkurrens. De genomför täta produktinnovationer. De införlivar ny teknologi och hanterar snabba förändringar i kundkrav och omvärldsförutsättningar. De möter ofta tuffa utmaningar och de får åtskilliga törnar. Men de håller ändå en tätposition inom sina produktnischer eller affärssegment.

Vad är det som dessa företag gör rätt? Vilka styrkor bygger de på, när de driver produktion i Sverige? Vilka arbetssätt, lednings- och organisationsformer har de, som får det att fungera?

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige som deltagit i ett drygt treårigt utvecklingsprojekt: Den svenska flaggskeppsfabriken. Projektet har drivits i två omgångar, under åren 2012–2015, av Teknikföretagen och IF Metall gemensamt, med stöd av Vinnova.