.
Firmarätt
 • Immaterial- och marknadsrätt
 • Immaterialrätt

Firmarätt

Eric W Essén, Peter Adamsson, Anders Kylhammar

Företagsnamn i praktiken

0
Firmarätt
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Boken Firmarätt – Företagsnamn i praktiken tar upp de olika rättsliga och praktiska aspekter som har betydelse för näringsidkare som driver företag i Sverige.

Firma är det namn under vilket en rörelse drivs. Firmalagstiftningen är av betydelse för varje näringsidkare, vare sig han är enskild företagare eller om rörelsen drivs som aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk förening eller i annan form.

Firmalagen har ändrats i flera viktiga avseenden sedan 1998, då förra upplagan gavs ut. Denna fjärde omarbetade upplaga är uppdaterad med ny rättspraxis och behandlar ändringarna i firmalagen per den 1 juli 2011.

I boken ges en översikt över firmalagstiftningen och kommentarer till de olika bestämmelserna.
Författarna redogör bl.a. för
 • hur firmarätt förvärvas och vad den innebär
 • hur namn fungerar som näringskännetecken
 • förväxlingsbarhet mellan firmor,
 • och företrädesrätt mellan kolliderande firmor.
  Dessutom behandlas samspelet mellan firmarätten och varumärkesrätten. Vidare behandlas registreringsförfarandet, överlåtelse av firma och sanktioner vid firmaintrång.
  Utförliga rättsfalls- och sakregister samt aktuella lagtexter avslutar framställningen.